Симмуляциялық орталық

«ТАРАЗ-БОЛАШАК» МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

Денсаулық сақтау Министрлігінің қолдауымен және Қазақстан Республикасында медициналық және фармацевтикалық білім беруді қайта құру Тұжырымдамасына сәйкес, («Медицина ғылымының  2020 жылға дейін дамуы Тұжырымдамасы») студенттердің интерактивті компьютерлі манекендер мен муляждарда тәжірибелік дағдыларды игеру сапасын арттыру мақсатында 2016 жылы «Тараз-Болашақ» медициналық коллледжде» «Симуляциялық орталығы»(СО) ұйымдастырылды. Ол клиникалық (тәжірибелік) дағдыларды оқытуы үшін сенімді, қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыруға, білім алушылардың клиникалық құзыреттілігін дамыту, жетілдіру мүмкіндігін арттыруға және  өмір бойы білім алу қабілетін қалыптастыруға арналған.

СО жұмысы пәндер бойынша оқу бағдарламаларын мамандық және түрлері бойынша мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес, кәсіби білім мен дағдыларды бар мамандарды даярлауға тәжірибелік бағытталған. 

Орталықтың негізгі қызметі:

Бұл келешектегі кәсіп мамандарының тәжірибелік дағдыларды игеруі мен жетілдіруін методологиялық, материалды-техникалық қолдау.

Симуляциялық орталықтың құзіреті: 

Білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындауда симуляциялық орталық жүзеге асырушы бағыттардың бірі болып табылады. Бұл орталықта студенттер келешектегі мамандығы бойынша білімін, дағдыларын, іскерлігін жетілдіреді.

Симуляциялық орталықтың негізгі міндеттері:

 –Білім алуда әрбір студентті кешенді әдістемелік құралдарымен, медициналық муляждармен және манекендермен, робот симуляторлармен жабдықтау;
-Тәжірибелік дағдыны оқытуда білім берудің озық тәсілдерін қолдану;
-Курстан курсқа өткен сайын күрделі дағдыларды игеру;
-Оқу үдерісіндегі ақпараттық-әдістемелік және материалды-техникалық базаны  үздіксіз жетілдіріп отыру.

Симуляциялық орталықтың негізгі мақсаттары: 

Жас мамандарды дайындау сапасын арттыру, мамандардың жұмыс сапасын бақылау;

-Кәсіби қателердің санын азайту;

-Мамандыққа тез кіру, жұмыс берушінің талаптарына сәйкес болу;

-Симуляциялық  орталығының жағдайында клиникалық (тәжірибелік) дағдыларды оқыту үшін сәйкес білім беру ортасын қамтамасыз ету.

 

Симуляциялық орталықтың жұмысы бағытталады:

1.Медициналық колледждің 3-4 курстары студенттерінің коммуникативті және кәсіптік дағдыларды дамыту сұрақтары бойынша клиникалық оқу пәндерінен факультативті сабақ ретінде симуляциялық оқыту;

2.Жоғары және орта медициналық қызметкерлерге біліктілік санатын тапсыру мақсатында біліктілік емтихандарын өткізуге дайындау.

             Қабылданған сыныптамаға сәйкес, орталықтың бірінші базалық (областық) деңгейі бар және осыған сәйкес келесі дағдыларды меңгеру істерін қамтамасыз етеді: 

1.базалық – жалпы күтім;

2.клиникалық дағдылар;

3.айла-амалдар;

 

Симуляциялық орталығында оқытулатын тәжірибелік дағдылар:

-Акушерлік және неонатологиядағы шұғыл жағдайларда көрсетілетін көмек;

-Ересектер мен балаларда жүрек тоқтау кезінде жедел жәрдем көрсету;

-Жарақат кезінде жедел жәрдем көрсету;

-Жараны алғашқы өңдеуді және таңуды өткізу;

-Шок кезіндежеделжәрдемкөрсету;

-Парентеральді инъекция әдістерін әзірлеу;

-Сыртқы қанкетудітоқтату әдістері;

-Медицина манипуляциясын және аурудың алдын алуды түсіндіруде коммуникативті дағдылар;

-Коникотомия, трахеостомия.

 

Манекендер  муляждар

«GAUMARD» фирмасының келесі дағдыларды жасауға мүмкіндік беретін босанатын әйел манекені NOELLE:

 • интубациялар;
 • өкпе-жүрек реанимациясы;
 • төс жасушаларының желдетуі мен компрессиясы;
 • шын дефибрилляторды пайдалану арқылы дефибрилляциялау;
 • жасанды қанды пайдалану арқылы, күрделі, қолмен басылатын тамырларға дәрі жіберу;
 • күре тамырды сипап тексеру;
 • Леопольд қабылдауы;
 • кәдімгі манометрді пайдалану арқылы ҚҚ-н өлшеу;
 • жасанды нәжіс пайдалану арқылы катетірлеу;
 • эпизиотомия өткізу;

 

«GAUMARD» фирмасының жаңа туған баланың интерактивті манекені келесі дағдыларды жасайды:

 • өкпенің жасанды демалуын;
 • ауытқуларды анықтауды және емдеуді;
 • жүрек пен өкпені тыңдауды(12 патологиядан кем емес);
 • босанатын әйел өкпесінің көптеген дыбыстарын және нақты құралдар пайдалану арқылы құрсақты тыңдауды ( 12 патологиядан кем емес);
 • интубация орындады;
 • жүрек-өкпе реанимациясын;
 • жаңа туған нәрестенің перифериялық және орталық цианозын көрсетуді;
 • кіндік тамырын кесуді;

 

Компьютерлік робот-симуляторы,  госпитальге дейінгі орындау нұсқасы, базалық қаптама, медбикелерге,  түрлі мамандық дәрігерлеріне жедел көмек көрсету. 

Парентеральді инъекция әдістерін әзірлеу.

Тамырға, тері ішіне, бұлшық етке дәріжіберужәнетамырданқаналудағдыларынжасауғамоделдері.

Келесідағдыларғабаға беру мүмкіндігі бар:

-тамырғадәріжіберу;

-тамырданқаналупункцияларынжасау;

-тамыркатетріненгізу.

Шок кезіндежеделжәрдемкөрсету

  

Жараны алғашқы өңдеуді және таңуды өткізу.

Жарақат кезінде жедел жәрдем көрсету.

 

Ересектер мен балаларда жүрек тоқтау кезінде жедел жәрдем көрсету.

 

 

Тынысалу жолдарының жетіспеушілігіндегі көмек көрсету