Персоналды басқару бөлімі

Кәзіргі заман талабына сай білімді, білікті мамандар қабылдау

Оқытушылардың сандық және сапалық құрамы

«Тараз-Болашақ» медициналық колледжі» ЖШС-нің сандық және сапалық құрамы

Жалпы оқытушылар саны:                                        89

Негізгі қызметтегі оқытушылар саны:                       82

Қосалқы қызметте оқытушылар саны:                      7

Медицина докторы                                                    2

Философия докторы (PhD)                                        1

Ғылым кандидаттары                                                 2

Магистрлар                                                                 9

Бакалавр                                                                      75

«Тараз-Болашақ» медициналық колледжі» ЖШС-нің оқытушылардың сапалық құрамы.

Жалпы оқытушылар саны:                                        89

Негізгі қызметтегі оқытушылар саны:                       82

Қосалқы қызметте оқытушылар саны:                      7

Жоғары санат                                                            22

Бірінші санат                                                              5

Екінші санат                                                               36

Санаты жоқ                                                                26

Профессорлық-оқытушылар құрамының жас ерекшеліктері

 2015 – 2016 оқу жылы 37% 40% 31%
 2016 – 2017 оқу жылы 20% 25% 34%
 2017 – 2018 оқу жылы 25% 31% 47%