Отдел качества

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 10 желтоқсан 2003 жылдағы №822 бұйрығын орындау мақсатында «Тараз «Болашақ»  колледжінің басшылығы колледжде ИСО 9001:2008 моделі бойынша Сапа менеджменті жүйесін енгізу үшін және сертификацияға дайындықты бастау туралы шешім қабылдады.
Сапа менеджменті жүйесін дайындау және енгізу жөнінде жұмыстар жүргізілді. 
Колледжде 2016 жылдан бастап «Тараз «Болашақ» колледжінің құжаттары сапа менеджіменті жүйесінің талаптарына сай рәсімделді.  жылы 1 қыркүйекте сапа менеджменті жүйесін енгізу мақсатында сапа менеджменті бөлімі құрылды.

«Тараз-Болашақ» медициналық колледжіне 2016 жылдың 27 сәуірінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің Мемлекеттік тізілімде тіркелген ҚР СТ ИСО 9001:2009 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» орта арнаулы кәсіби оқыту саласында, білім беру қызметін қамтамасыз етуге қатысты сертификат берілді. 2016 жылдың 1 қыркүйегінде директордың бұйрығымен колледжде Сапа бөлімі құрылып, бөлім басшысы Ж.Қ.Байлиева тағайындалды.

ҚР СТ ИСО 9001:2009 (ИСО 9001:2008 ХС) енгізудің іс-шаралар жоспары құрылып, колледждің сапа менеджменті жүйесі бойынша нормативті құжаттары дайындалды. Сертификациялық орган ретінде «Сертификатциялық орталық Inter Cert» таңдап алынды.

03.05.2017ж. колледж ресертификациялық аудиттен өтті.

Сапа менеджменті бөлімі:

  • Сапа саласы бойынша колледж миссиясын жүргізеді;
  • Колледждің СМЖ-сін жасап, енгізетін және қолданылатын құжаттарға әдістемелік басшылық жасайды;
  • Сапа басқаруы саласындағы озық тәжірибелерді үйренеді және сапаны басқарудың ықпалды әдістерін енгізеді;
  • Институционалды және мамандандырылған аккредиттеуге байланысты колледж бөлімдеріне әдістемелік-кеңес жәрдемін көрсетеді;
  • Ішкі және сыртқы аудиттер жүргізеді;
  • Барлық құрылымдық бөлімдердегі СМЖ бойынша жұмыс топтарының жұмыстарын тексереді;
  • СМЖ бойынша ішкі тексерушілердің жұмыстарын тексереді;

Жұмыстарды колледждің ішкі тәртіп ережесіне  сәйкес жүргізеді.